Fick högst poäng i ny jämförelse. När hållbarhetsarbetet i världens stora mötesstäder jämfördes för första gången så fick Göteborg flest poäng - 83 av 100 möjliga i ett nytt index, Global destination sustainability index. Det placerar Göteborg före städer som Köpenhamn, Zürich, Houston och Stuttgart.

– Fantastiskt för Göteborg som mötes- och evenemangsstad. Målet för oss är att vara i den absoluta toppen och detta är ett bevis på vårt framgångsrika samarbete mellan näringen och staden, säger Camilla Nyman, vd för Göteborg & Co.

För att få höga poäng gäller det inte bara att besöksnäringen med mötesanläggningar och hotell är med, utan också hur staden i stort arbetar med hållbarhetsfrågor.

– Nästan alla våra hotell är miljödiplomerade och alla stora mötesanläggningar har högsta miljöklassningen liksom flygplatsen. Göteborg ligger också långt framme i stadens miljöarbete och vad gäller social och ekonomisk hållbarhet vilket allt mäts i denna ranking, säger Camilla Nyman.

Indexet lanserades i början av 2016 av den internationella mötesorganisationen ICCA i samarbete med företaget MCI Group. För att få fram indexet har man jämfört hållbarhet i de tre dimensionerna – social, ekonomisk och ekologisk.