Särskilt attraktiv stad att leva i. Göteborg har utsetts till nionde bästa stad på listan över Europas mest företagsvänliga städer, för första gången medräknad i kategorin stora städer. Extra höga betyg får Göteborgsregionen när det gäller hur attraktivt det upplevs att arbeta och leva här.

– Det här är en uppskattning av hur attraktivt Göteborg är att investera i, både nu och i framtiden. Och så är det en bekräftelse på att vi ur ett europeiskt perspektiv är en stad som många vill verka i, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

När det gäller företagsvänlighet i stora städer hamnar Göteborg ännu högre, på en femteplats totalt.

”I europeisk toppklass”
– Den här rankingen utgår från hur attraktiv en region är att investera i. Då läggs stor vikt vid mängden high-tech-bolag, nya jobb till följd av utländska investeringar och hur lätt det är att starta företag. Och här presterar Göteborgsregionen i europeisk toppklass.

Ännu högre hamnar staden i kategorin ”humankapital och livsstil”, där Göteborg nått ända upp till andra plats. Här bedöms faktorer som invånarnas utbildningsnivå, förväntad livslängd och tillgången till akademisk utbildning och välsedda internationella företag.

– Göteborg drar till sig ganska många stora verksamheter, men också små och medelstora sådana, som inom en ganska snar framtid kan bli stora. Det är tydligt att många europeiska företag vill till Göteborg, inte minst för att deras medarbetare gärna vill bo här.

Tack vare att staden och regionen kraftiga befolkningsökning de senaste åren räknas Göteborg nu för första gången till kategorin stora städer.