Närhet till forskare. Göteborg Energi blir tillsammans med Volvo, HSB och Riksbyggen huvuddelägare i Johanneberg Science Park. Det är Chalmers som startat Göteborgs tredje science park som stöder aktiviteter inom samhällsbyggnad, energi och material/nano.

2009 bildade Chalmers tekniska högskola Johanneberg Science Park AB. Syftet är att utveckla en miljö som stimulerar samverkan mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer. Nu har Göteborgs Energi, tillsammans med HSG, Riksbyggen och Volvo, gått in som huvuddelägare.

Tanken är att Johanneberg Science Park ska fungera som ett kluster med teknikintensiva företag i samverkan med akademin. Nu drar man igång det första utvecklingsprojektet – ett bostadsprojekt som använder den senaste forskningen när det gäller utformning, energiförbrukning, materialval och byggmetoder.

5000 personer från näringslivet är målet
– Vi vill skapa en miljö som ger möjlighet till djupare samverkan mellan näringsliv och akademi. Vårt mål är att inom fem till sju år ha 5000 personer från näringslivet aktiva på området, säger Mats Bergh, vd på Johanneberg Science Park.

Övriga science park i Göteborg är Sahlgrenska Science Park och Lindholmen Science Park som täcker in kunskapsområdena medicin och life science respektive mobilt internet, intelligenta fordon och transportsystem och modern media och design.