Klar år 2025. Bygget av en helt ny hamnterminal mellan Älvsborgshamnen och Arendalshamnen har startat. Terminalen är nödvändig för att klara av ökade godsmängder framöver.

– Terminalen kommer att stärka Göteborg ytterligare som Nordens logistikhuvudstad, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Hamnterminalen blir 220 000 kvadratmeter stor, vilket motsvarar ungefär 31 fotbollsplaner. Den ska byggas av muddermassor från Göta Älv, som grävs upp i samband med underhållsmuddringar för att behålla älvens vattendjup.

Giftiga massor vallas in
Muddermassorna är förorenade av ett miljögift som fram till 2008 fanns i båtbottenfärger. Massorna kommer att läggas i ett invallat område och blir till fast material genom att blandas med cement och slagg

– Det här är ett bra sätt att använda dem på, samtidigt som Göta Älv blir renare, säger Eduardo Epifanio, projektledare på Göteborgs Hamn AB.

Steg ett har påbörjats i terminalbygget, vilket innebär pålning från botten ner till berget. Det arbetet pågår fram till årsskiftet. Terminalen ska vara färdig år 2025, men delar av den beräknas användas innan dess.

Visionsbild för Göteborgs nya hamnterminal. Bilder: Göteborgs Hamn