I konkurrens med 20 andra storstäder i Europa har Göteborg utnämnts till Bästa stad för entreprenörskap. Det är 1.700 nystartade företag som själva har betygsatt "sina" städer utifrån vilket stöd de känt under uppbyggnadsfasen. Business Region Göteborg, BRG, framhålls som en viktig framgångsfaktor för Göteborgs unga näringsliv.

Det är organisationen European Cities Entrepreneurship Ranking, ECER, som jämfört entreprenörers egen bedömning av företagsklimatet i sina respektive regioner.

– Det är företag som startat de senaste tre åren som har betygsatt de stödsystem som finns i uppbyggnadsfasen, i Göteborgs fall till exempel Chalmers entreprenörsskola och GIBBS, Göteborg International Bioscience Business School, säger Henrik Einarsson, chef för omvärldsbevakningen på BRG och en av dem som får äran att åka till franska Lyon för att ta emot den prestigefulla utmärkelsen under tisdagen.

BRG får beröm

Det stöd som BRG står för är något som undersökningens vetenskapliga ledare och ordförande kommenterar särskilt: ”Det finns till exempel något som heter Business Region Göteborg där flera olika grenar av näringslivet sammanstrålar för att stötta entreprenörskap. De arbetar uppenbart på ett föredömligt vis”.

Den goda ekonomiska miljön och tillgången på bra lokaler till konkurrenskraftiga priser är enligt företagen ytterligare några av framgångsfaktorerna i Göteborg.

Andrastäder får bättre betyg

Det är framförallt företag inom tre nischer som har deltagit i undersökningen; innovativa företag som grundar sig på unika patent, mer traditionella företag inom handel, industri och service, samt egenföretagare.

Tvåa i tävlingen kom Stockholm, medan Rom, Lissabon och Paris kom sist.

– En intressant iakttagelse är att i nästan samtliga fall kom ländernas andrastäder före huvudstäderna i undersökningen. Kanske är det så att andrastäderna måste fightas lite mer för att hänga med och att det betalar sig extra i det långa loppet, säger Henrik Einarsson.