Plats 220 av 290. Trots att ett enigt kommunfullmäktige i våras antog ett nytt näringslivsstrategiskt program med målet att göra företagsklimatet i Göteborg till ett av Europas bästa fortsätter staden att tappa placeringar i Svenskt Näringslivs rankning.

– Det håller naturligtvis inte att hamna så nära jumboplatsen om Göteborg ska vara motorn i en expansiv storstadsregion som konkurrerar med andra regioner i Europa och världen, säger Kajsa Dahlsten vid Business region Göteborg, BRG.

Hon är näringslivsutvecklare med fokus på företagsklimatet, och fortsätter:

”Vi har en skyhög tillväxttakt”
– Samtidigt finns här en paradox. Vi har den lägsta arbetslösheten bland landets storstadsregioner och den högsta löneutvecklingen, vi har en skyhög tillväxttakt, det internationella intresset för regionen är rekordstort och det byggs som aldrig förr – kort sagt har vi ett blomstrande näringsliv.

I årets rankning där arbetsgivarorganisationen Svensk Näringsliv utifrån statistik och en enkätundersökning med företagare rangordnar företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner hamnar Göteborg på plats 222.

Jämfört med resultatet 2017 är det ett tapp på 16 placeringar. Om man bara ser till det sammanfattande omdömet av kommunens service från företagarna i enkätundersökningen kommer Göteborg på plats 283.

Tillväxt kan skapa problem
Skillnaden mellan det sammanfattande betyget och företagens omdömen förklaras bland annat av att Göteborg förbättrat sin placering i statistikdelen av rankningen, som exempelvis bygger på mått på entreprenader, andel av befolkningen som är i arbete och nivån på kommunalskatten.

Den kraftiga tillväxten skapar samtidigt undanträngningseffekter som påverkar stadens service till företagen negativt.

– Man har helt enkelt svårt ibland att hinna med ute på förvaltningarna i den tillväxttakt som råder och en del av de förbättringar som skett syns inte i tillräckligt stor utsträckning, säger Kajsa Dahlsten.

Handlingsplan tas fram
För att vända utvecklingen tas nu en handlingsplan med konkreta åtgärder kopplade till stadens näringslivsstrategiska program fram. Det kan enligt Kajsa Dahlsten handla om att korta handläggningstider och förenkla processer, men också förbättra politikers och tjänstemäns attityder till företagare. Något som inte sker i en handvändning.

– Var och av en av oss som arbetar inom Göteborgs Stad behöver förstå att vi är en del av företagsklimatet och att vi kan påverka det i vårt dagliga värv. Och det är något som jag upplever att man redan jobbar med ute på förvaltningarna, säger Kajsa Dahlsten.

Anna Gillek på Svenskt Näringsliv är ansvarig för regionverksamheten i Västra Götalands län. Hon tycker det är tråkigt att Göteborg som har så mycket som talar för sig och ett så bra näringsliv inte klarar av att leverera kommunikation och närhet till företagen så som företagen förväntar sig.

– Jag tror det beror på att Göteborgs Stad som organisation är så stor att man hamnat väldigt långt från näringslivet. Många av de mindre grannkommunerna är lite mer snabbfotade och ligger närmare näringslivet. Här skulle Göteborg kunna lära sig av hur man väljer att jobba där. En hel del skulle kunna skalas upp till en kommun av Göteborgs storlek, säger Anna Gillek.

Hon tror också att det näringslivsstrategiska programmet kan påskynda förbättringen av företagsklimatet:

– Om man fyller på programmet med bra handlingsplaner, och det vet jag att det jobbas med, och lyckas kommunicera ut att man arbetar med en förändringsprocess och även söker en dialog med företagen tror jag att det kan ge resultat. Och om näringslivet ser att man från politiker- och tjänstemannaled verkligen tar den här frågan på allvar kommer man reagera positivt.