International house öppnar på Järntorget. Nu ska det bli lättare att komma till Göteborg för att arbeta, forska eller studera. I april öppnar International house vid Järntorget, en mötesplats med service som ska välkomna och hjälpa internationell kompetens att etablera sig i Göteborg.

Hur man hittar man bostad? Var finns det skolor och dagis? Vad gör jag om jag blir sjuk? Och hur tar jag mig ut i den omtalade skärgården? Frågorna kan vara många när man kommer till Göteborg från ett annat land för att arbeta, forska eller studera.

Service som gör det lättare att etablera sig

Nu öppnar International house som erbjuder service som underlättar processen att etablera sig i den nya staden och det nya landet. Satsningen bygger på att man samlar många olika aktörer och tjänster under samma och är den största av sitt slag i Sverige.

– Det övergripande syftet med International house är att ta emot internationell kompetens och ge människor så goda möjligheter som möjligt att stanna och trivas på sikt. Dessutom är satsningen en tydlig signal om att vi som stad och region verkligen välkomnar internationell kompetens från världens alla hörn, säger Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg.

”Vi behöver vara attraktiva även på en internationell arena”

– Göteborgsregionen ligger i framkant när det gäller forskning och utveckling. Det innebär att vi är i stort behov av att locka till oss spetskompetens. Sverige är ett litet land och vi behöver vara attraktiva även på en internationell arena. Därför är detta ett viktigt steg för att kunna ge människor som flyttar hit rätt förutsättningar för att komma in i sitt nya liv i Göteborg, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande.

Bortsett från det som hör till myndighetsutövning erbjuder International house individanpassad rådgivning, välkomstevents, seminarier och workshops, språkcafé, service till arbetsgivare och utbildningar. Förhoppningen är att göra etableringsprocessen smidigare genom att samla alla aktörer och tjänster på samma plats.

Råder brist på kompetens

Den internationella kompetensen är viktig för Göteborgs näringsliv. Inom flera yrkesgrupper råder det idag kompetensbrist. En prognos från Arbetsförmedlingen från 2019 visar att underskottet på utbildad arbetskraft förväntas vara omkring 100 000 personer inom fem år.

– Små och stora företag i Göteborg och Göteborgsregionen ska kunna utvecklas och få tillgång till den kompetens de behöver. Dessutom skapar internationell kompetens mångkulturella arbetsplatser, stärker innovationskraften och ökar Göteborgs attraktionskraft för nya etableringar och investeringar, säger Patrik Andersson.

International House startar sin verksamhet i mitten av april och kommer att drivas av Business Region Göteborg och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad. Initiativet stöds av Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.