Göteborg klättrar tre steg på Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner, från plats 63 till 60. Fortfarande ligger Göteborg klart bäst bland de tre storstäderna, eftersom Malmö återfinns först på 83:e plats och Stockholm på 94:e.

Etta i Svenskt Näringslivs ranking blev i år – precis som förra året – skånska Vellinge, med Solna och Nacka på andra respektive tredje plats.

Mölndal klättrar, Lerum tappar

Bland Göteborgs grannkommuner kan noteras att Mölndal har klättrat sex placeringar och nu ligger på femte plats, medan Lerum tappat 14 placeringar och halkat ner till 30. Även Härryda har tappat stort, 27 placeringar, men ligger ändå före Göteborg, på plats 44.

Årets kommunranking är den sjunde som genomförts av Svenskt Näringsliv. Den bygger dels på enskilda företagares uppfattningar om företagsklimatet, minst 200 i varje kommun har svarat på en enkät, dels på sex statistiska faktorer, till exempel kommunalskatt, högre utbildning och nyföretagande.