Göteborg har klättrat upp tio steg på Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat och ligger nu på 63:dje plats. I en jämförelse mellan landets tre storstäder är Göteborg överlägset bäst. En del av hemligheten bakom det positiva resultatet är att Göteborg har ett differentierat näringsliv.

– Besöksnäring, handel och transport är starka branscher samtidigt som staden fortfarande har kvar stora industrier som Volvo. Många nya branscher inom tjänstesektorn, som IT, har också lyckats etablera sig här. Tillsammans skapar det en intressant mix, säger Kenneth Krantz, Svenskt Näringslivs regionchef i Göteborg.

Stimulerar kranskommunerna

Att det arrangeras många evenemang i Göteborg är något som drar företag till stan.

– De uppskattar också att det finns en lyhördhet för företagande i den politiska ledningen. Men det finns fortfarande saker att förbättra, säger Kenneth Krantz.

– Man behöver stimulera tjänstesektorn ytterligare, kanske lägga ut fler av kommunernas egna verksamheter på entreprenad. Sedan kan servicen till företagen alltid förbättras genom snabbare beslut och bättre bemötande.

Undersökningen, som 7.000 västsvenska företagare har deltagit i, visar att storstaden har effekt även på omgivande kommuner. Bollebygd finns på rankinglistans tionde plats, Mölndal på elfte, Alingsås på trettonde, Härryda på sjuttonde och Kungsbacka på tjugotredje.

”Göteborgsandan ett begrepp bland företagare”

– Göteborgsregionen är ett expansivt område att verka i för företagen. Om jag ska sia om framtiden tror jag att regionen kring storstaden blir allt viktigare, säger Kenneth Krantz.

Roger Strömberg, etablerings- och investeringschef på Business Region Göteborg, konstaterar också att Göteborgsområdet är hett.

– Vi ligger bra till även tillväxtmässigt. Att vi lyckats klättra tio steg på rankinglistan det senaste året tror jag beror på företagens optimism. Förhoppningarna om framtiden är stora och i Göteborg finns ett positivt företagsklimat, säger han.

– Inte minst har vår tradition av samverkan mellan politik, högskola och näringsliv betydelse. Göteborgsandan har blivit ett begrepp även bland företagare. Det pågår också en rad framgångsrika gemensamma projekt mellan kommunerna i Göteborgsregionen, säger Roger Strömberg.