Tidningen Intelligent Logistik har för tredje året i rad utnämnt Göteborg till Sveriges bästa etableringsort för centrallager. Nordens största hamn ses som en huvudorsak till att distribution av konsumentprodukter bäst sker från Göteborg.

Branschtidningen Intelligent Logistik bygger sin rangordning av Sveriges orter och regioner på intervjuer med forskare och aktörer i branschen.

För tredje året i rad anses Storgöteborg vara den region i landet där det bäst lämpar sig att etablera centrallager eller logistikcenter för konsumentprodukter. Härifrån sker distributionen till övriga Sverige, men även till resten av Norden, enligt bedömarna bäst.

Hamnen konkurrensfördel

Den faktor som främst talar för Stor-Göteborg är hamnen, Nordens största, som med oceangående direktlinjer och omfattande feedertrafik gör Göteborg till Sveriges sjöfartscentrum.

Tillgången till kombiterminaler, hamn- och logistiksamarbete och kunskapsnätverkande mellan Business Region Göteborg och logistik- och transportsektorn framhålls också som väsentliga.

Borås på tolfte plats

Dessutom anses det stora och stigande befolkningsunderlaget, den starka tillväxten och den mycket goda transportinfrastrukturen vara andra göteborgska fördelar, liksom det västsvenska fodonsklustret och spetsutbildningar i logistik vid Chalmers och Handelshögskolan.

På andra plats i tidningens rangordning kom Norrköping/Linköping, trea Örebro och först på fjärde plats Storstockholm. Öresundsregionen, med Malmö, Helsingborg, Lund och Landskrona, rankas som åtta och Borås som tolva.