Bra transportinfrastruktur, spetsutbildning i logistik och ett starkt regionalt samarbete gör att Göteborgsregionen för sjätte året i rad har Sveriges bästa logistikläge. Detta enligt tidningen Intelligent logistik som varje år tar fram topplistan.

Göteborg har ett stort och stigande befolkningsunderlag, stark ekonomisk tillväxt och fordonskluster i regionen skriver Intelligent Logistik. Dessutom bidrar Göteborgs storstadskvaliteter med ett brett utbud av kultur, nöjen och evenemang till den ohotade positionen som listetta skriver man vidare.

Logistiksektorn i Göteborgsregionen har enligt Statistiska centralbyrån vuxit med tio procent under 2000-talet och beräknas nu sysselsätta 28.000 personer.