Kraftig ökning även under december. Göteborgs attraktion som turiststad är obrutet stark. Under 2012 ökade antalet gästnätter för 21:a året i rad.

Trots besvärande konjunkturer ute i Europa ökade antalet gästnätter i Göteborg med 3,4 procent under 2012. Stor del av ökningen står svenska turister för, men även norrmän var flitiga gäster i Göteborg under det gångna året.

– Ingen annan destination har, vad vi känner till, obruten tillväxt under denna långa period, säger Camilla Nyman som är tillförordnad vd på Göteborg Co och fortsätter:

– På 21 år har vi mer än fördubblat gästnätterna.

Satsningen på att marknadsföra julstaden Göteborg fortsätter att ge gott resultat. Statistiken för antalet gästnätter i november och december berättar om en ökning på 6,6 procent.