Topp fem i ny internationell ranking. Göteborg hamnar på femte plats när 46 utvalda städer rankas i ett internationellt index. Det gäller hur lockande städer är för människor som har särskilt efterfrågade kunskaper.

Hög livskvalitet och en stor andel välutbildad befolkning gör att Göteborg placerar sig högt i den första versionen av GCTCI, som indexet heter. Bara Köpenhamn, Zürich, Helsingfors och San Francisco rankas högre.

– Vi är mycket glada över att våra satsningar uppmärksammas och att vi är en av de städer som finns med i indexet, säger Niklas Delersjö, som leder Global talent Gothenburg/West Sweden.

Han anser att indexet ger en fingervisning om att Göteborg har en bra position när kampen om internationell kompetens ökar.

Mindre städer bättre än större
Städerna mäts på sex områden genom två till fyra utvalda variabler per område. Internettillgång, livskvalitet, ledande universitet, levnadskostnad och utbildningsgrad är sådana. Resultatet visar att mindre städer, med upp till 500 000 invånare, slår många av de stora.

Indexet presenterades i Davos i samband med World Economic Forum.