Toppar ny undersökning. Göteborg är den bästa destinationen i Norden för hållbara möten. Det visar en jämförelse som gjorts av ICCA – branschorganisationen för kongresser och möten.

De fem nordiska länderna har sedan flera år ett samarbete för att gemensamt stärka sina positioner som hållbara destinationer vid arrangemang av kongresser och möten. Ingen annan region i världen har tidigare lyft hållbarhetsfrågan på motsvarande sätt.

16 nordiska städer jämförda
– Kunderna frågar efter hållbarhet i allt större utsträckning. En del har det till och med som ett krav, säger Lennart Johansson som är chef för Göteborg Convention Bureau på Göteborg & Co.

När 16 nordiska städer jämfördes på en rad olika områden visade det sig att Göteborg kom ut allra bäst ut. Göteborg ligger bra till både när det gäller hållbara åtaganden, infrastruktur och den lokala mötesindustrin.

– För restaurangerna har det tagit lite längre tid att nå fram i hållbarhetsarbetet. En del är på god väg och andra börjar nu se över sin verksamhet för att kunna bli certifierade säger Lennart Johansson.