Quest och Autoadapt - så heter de två Göteborgsföretag som på tisdagen fick motta Göteborgs Companipris på 25.000 kronor. Quest är ett miljöteknikföretag som arbetar med vindkraft och Autoadapt anpassar fordon för funktionshindrade.

Quest AB var först i världen med att utveckla en styrdator för vindkraftverk. Nuvarande ägaren köpte bolaget 1996 och har tillsammans med Chalmers utvecklat produkten. Nu är företaget verksamt i flera länder och har börjat samarbeta med Kina där man planerar att ersätta kolkraft med vindkraft, motsvarande 20.000 vindkraftverk.

Stor del går på export

Autoadapt AB har 85 anställda och bygger bättre livskvalitet för sina kunder. Företaget utvecklar och producerar hjälpmedel inom fordonsanpassning för funktionshindrade och äldre personer. Större delen av produktionen går på export och man omsätter i dag över 100 miljoner kronor.

Göteborgs Companipris instiftades 1994 av Näringslivsgruppen på Göteborg & Co. Priset delas ut till små och medelstora företag som har sitt ursprung i eller en tydlig koppling till Göteborgsregionen.

40 företag har fått pris sedan 1994

Priset ska vara ett stöd för näringslivet i regionen och belöna det goda företagandet. Sedan 1994 har över 40 företag i Göteborgsregionen fått Companipriset. Prissumman på 25.000 kronor samt en silverstatyett delades ut på börssällskapets möte på tisdagen.

Fotnot:
Göteborg & Co:s näringslivsgrupp består av representanter för drygt tjugo av Göteborgsregionens större företag, Göteborgs stad, Göteborgsregionen, Business Region Göteborg, Göteborgs universitet och Chalmers.