Regionen Göteborg-Oslo har förutsättningar att bli en av de mest framgångrika i norra Europa inom biomedicinen. Det hoppas i alla fall MedCoast Scandinavia, en ny nätverksorganisation som vill bli en biomedicinsk mötesplats för verksamma inom företag, sjukvård och forskning.

Den nya organisationen har uppstått ur ett projekt som inleddes i samband med att Göteborgs Stad och Oslo kommun började samarbeta i mitten av 1990-talet.

Förutom kommunerna har även Västra Götalandsregionen och flera sjukhus, universitet och högskolor på båda sidor om gränsen samverkat för att främja den biomedicinska utvecklingen.

Stamceller och biomaterial

– Nu är tanken att vi ska bli en medlemsorganisation och därigenom orientera oss mer mot företagen, säger Malin Norén, informationsansvarig på MedCoast Scandinavia.

Det finns cirka 300 biomedicinska företag inom regionen och sektorn hör till dem som vuxit snabbast på senare år. Stamcellsforskning och biomaterial, hjärt- och kärlsjukdomar samt ämnesomsättningssjukdomar är några av de områden där forskning och företag inom regionen visat sig vara särskilt framgångsrika.

Att det finns stor kompetens på det biomedicinska området i Västsverige visas också genom den satsning på 60 miljoner kronor under tio år som den svenska staten nu gör, via Vinnova, verket för innovationssystem.