Nytt avtal om teknik och innovationer. Representanter från Göteborgs och Shanghais näringsliv, samhälle och akademi tecknade igår onsdag 11 april ett avtal om att utbyta kunskap och erfarenheter inom teknikområdet. Avtalet innebär bland annat att städerna kan lära sig av varandras goda exempel på att ta fram nya innovationer.

Det är Business Region Göteborg och Science and Technology Commission of Shanghai Municipality som skrivit under ett avtal om samarbete inom teknik och innovationer. Det omfattar bland annat gods- och persontransport, trafiksäkerhet, ICT (information communication technology), energi och miljöteknik.

Elbuss 55 ett lyckat exempel
Samarbetet bygger på ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte där Göteborg och Shanghai delar med sig av sina så kallade ”best practices”. Det vill säga lyckade processer att genomföra tekniska innovationer, från idé till implementering i samhället.

‒ Om vi hittat en bra metod för att få fram en innovation, testa den och införa den i samhället kan vi dela med oss av vår erfarenhet till parter i Shanghai. Och tvärtom, säger Rikard Hallgren som är planeringsledare på stadsledningskontorets internationella avdelning.

Ett exempel på en sådan lyckad metod att införa ny teknik i samhället är ElectriCity, Göteborgs eldrivna buss som går på linje 55. Idéen och tekniken bakom elbussen är utvecklad av bland andra Volvo och Chalmers, Volvo har tillverkat bussen och Göteborgs Stad har till sist gjort det möjligt för göteborgarna att åka elbuss.

‒ Just den här typen av samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle är vi bra på i Göteborg och kan dela den kunskapen med kineserna.

Större möjligheter till studentutbyten
Shanghai å sin sida har erfarenhet av att införa tekniska innovationer i en stad som är betydligt större än Göteborg och annorlunda i hur man lever och förflyttar sig.

‒ De har ett annat perspektiv och får ett bredare resultat när de testar innovationer. Det är kunskap som är berikande för oss att ta del av.

Utbytet mellan de två städerna kan även leda till större möjligheter för studenter vid Chalmers och Göteborgs universitet att delta i internationella utbyten vid Shanghaibaserade universitet.

Det nya avtalet har sin bakgrund i lång historia av samarbete mellan Göteborg och Shanghai. I över 30 år har städerna förnyat ett partnerstadsavtal som omfattar även områden som sociala frågor, stadsutveckling och kultur. För drygt ett år sedan förnyades det senaste partnerstadsavtalet som nu resulterat i det nya avtalet med kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom teknik och innovationer.