Vid en ceremoni i Shanghai på torsdagen undertecknades det nya samarbetsavtalet mellan Göteborgs Stad och den kinesiska staden. En delegation med kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson och representanter från Business Region Göteborg reste direkt efter kommunstyrelsens beslut om att förlänga samarbetsavtalet till Kina med avtalet i bagaget.

I det nya avtalet står att förutom inom näringslivet ska också samarbete och utbyte främjas inom handel, forskning, kultur, utbildning, sport, hälsa och miljövård.

Bekräftar att samarbetet vuxit

– Inte minst inom miljöområdet har samarbetet med Göteborg varit värdefullt. Det samarbete vi haft har blivit allt bättre med åren, säger Shanghais borgmästare Han Zheng.

I och med att avtalet skrivits under har Göteborgs Stad och Shanghais kommun nu en ”systerstadsrelation”.

– Innehållet i avtalet är en bekräftelse på att samarbetet har vuxit till att omfatta fler områden än näringslivet. Det nya avtalet löper på två år, och därefter förnyas det ett år i taget, säger Håkan Perslow, internationell handläggare vid stadskansliet.

Utvärdering 2005

Samarbetet mellan Göteborg och Shanghai som drivs av Business Region Göteborg har pågått sedan 1986. Det ska utvärderas i samband med att avtalet förlängs 2005.

Delegationen på från Göteborg är kvar i Shanghai fram till den 29 oktober för möten och studiebesök runt om i staden.

Fotnot:
BRG, Business Region Göteborg är ett regionalt bolag som representerar 13 kommuner i Göteborgsregionen.