Göteborg-Osloregionen och Öresundsregionen har inlett ett närmare och mer konkret samarbete inom samarbetsprojektet "Den Skandinaviska Arenan". De två regionerna har i två års tid haft ett lösare samarbete. I måndags träffades 16 politiker från de två regionerna i ett avstamp för ett mer fast samarbete inom bland annat logistik och infrastruktur.

16 politiker från Göteborg-Osloregionen och Öresundsregionen samlades på måndagen i Malmö för att konstituera Den Skandinaviska Arenans politiska styrgrupp. Genom ökat samarbete mellan GO-regionen, Göteborg-Oslo, och Öresundsregionen ska sydvästra Skandinavien stärkas ytterligare som ett dynamiskt tillväxtområde.

Den Skandinaviska Arenan ska ses i perspektivet av regionernas Europa och utvidgningen av Europa österut, vilket gör det ännu viktigare att samarbeta gränsöverskridande.

Sju miljoner invånare

I Den Skandinaviska Arenan finns nästan sju miljoner människor inom 60 mils avstånd, några av Nordens viktigaste logistik- och transportcentra och ett unikt utbud av kultur- och turismattraktioner.

Samarbetet kommer inledningsvis att koncentreras till logistik och infrastruktur, men även områden som miljöteknikexport, kultur, turism, evenemang och biomedicin och nanoteknologi kommer att vara viktiga för samverkan.

Vid möte valdes Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, till ordförande och Klaus Bondam, Köpenhamns Borgerrepresentation till vice ordförande.