”Ta en promenad ner till torget!” Oron och rekommendationerna kring covid-19 påverkar handel och restauranger. Göteborgslokaler gör just nu vad de kan för att hjälpa och stötta de lokala handlarna. ”Vi vill trycka på att man kan ta en promenad ner till torget och handla en lunch eller en blombukett”, säger Cindy Jonsson, affärsutvecklare på Göteborgslokaler.

Kommunala bolaget Göteborgslokalers kampanj Locals startade 2017  för att lyfta handeln vid Göteborgs lokala torg. Den har använts i olika varianter de senaste åren, bland annat i samband med Black friday. Snart kommer den att köras brett igen.

– Vi tycker att det passar väldigt bra i den situation som vi har nu. Vi vet att de lokala handlarna har det jättetufft, säger Cindy Jonsson.

Stötta den lokala handeln
Kampanjen kommer att synas på stadens informationstavlor, i sociala och digitala medier, på lokala affischer och på spårvagnar och bussar.

– Det handlar om att trycka på att handla lokalt och att stötta den lokala handeln, men även berätta att det är bra ur ett hållbarhetsperspektiv.

Göteborgslokaler gör ett flertal insatser för att stötta de lokala handlarna just nu. Bland annat är bolagets centrumutvecklare och förvaltare, som tillsammans ansvarar för 25 handelsplatser, extra aktiva.

– Vi taggar upp ännu mer för att möta oron. De är ute mycket och träffar handlarna, svarar på frågor, hanterar oron och visar att vi finns där och kan komma med tips och råd. Många är ensamma handlare som inte har ett stort företag bakom sig, säger Cindy Jonsson.

Fångar upp idéer
Centrumutvecklarna hjälper också genom att tipsa handlarna om hur de kan hantera sin personal, att ta fram en beredskapsplan. De stöttar även med marknadsföringstips.

– Det kan handla om sättet de kommunicerar på lappar som många just nu sätter upp vid ingångar. Vi fångar upp idéer från hela landet och har ett helt åtgärdspaket som vi kan tipsa våra handlare om, säger Cindy Jonsson.

Göteborgslokaler är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Bolaget äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg.