Göteborg-Oslo och Öresundsregionen satsar på ett kraftfullt samarbete. Under namnet ”Den Skandinaviska Arenan” ska regionerna tillsammans visa upp ett område med dynamik och framtidstro för att locka investerare och skapa tillväxt. Det första konkreta exemplet är Medcoast Scandinavia, ett norsk-svenskt samarbete inom bioteknologi. Planer finns också på en skandinavisk cykeltävling, Giro Scandinavia.

– Tillsammans blir vi mycket starka och konkurrenskraftiga i ett europeiskt perspektiv, säger Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Sju miljoner invånare

Det nyskapade regionsamarbetet har sju miljoner invånare. Tanken är att de olika städerna och regionerna ska ha ett omfattande samarbete inom till exempel infrastruktur, turism, idrott, kultur och evenemang. Oslo och Göteborg har sedan tidigare ett samarbete. I GO-regionen ingår Oslo, Akershus, Østfold, Göteborg och Västra Götaland.

Regelbundna möten

De tyngsta politikerna från de tre regionerna möttes på fredagen i Göteborg i det som är startskottet för det politiska samarbetet inom Den Skandinaviska Arenan. Sedan i höstas har en projektgrupp tittat på vilka områden de tre kan samarbete inom. Nu skapas ett fast kansli i Göteborg och politikerna från de tre områdena ska i fortsättningen träffas regelbundet för att diskutera konkreta samarbeten.

Samarbetsinitiativet kommer från svenska Utrikesdepartementet, UD, men ansvaret för det fortsatta arbetet tas nu över av de regionala aktörerna.

– Ska Sverige vara framgångsrikt som land så är det viktigt att regionerna är framgångsrika, säger Sven-Eric Söder, statssekreterare på UD.

Ett plus ett blir tre

Han tar som exempel att den norska gränshandeln, där norrmän handlar i Sverige, är större än hela den svenska exporten till Ryssland. Han är övertygad om att det nya samarbetet kommer att stärka alla deltagarländerna.

– Vi tror att ett plus ett blir tre, Vi är starkare tillsammans, säger Sven-Eric Söder.

Politikerna ser samarbetet som en slags axel i Europa, från Femar-Bält-förbindelsen, Öresundsregionen, Göteborgsregionen och upp till Osloregionen. Samarbetsparterna betonar hur viktigt det är med bra kommunikationer, inte minst utefter den svenska Västkusten förbi Göteborg och upp till Oslo. Norrmännen hoppas till exempel på en ny bro över Svinesund.

– Samarbetet stärker även Öresundsregionen. Det är viktigt att båda parterna känner sig som vinnare, säger Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

– Göteborg är Oslos närmaste storstad, det är inte Bergen eller Stavanger, säger Erling Lae, byrådsledare i Oslo som betonar vikten av en bättre järnvägsförbindelse utefter Västkusten.

Ger arbetstillfällen

Göran Johansson tror mycket på det nya samarbetet och är övertygad om att det kommer att gynna Göteborg.
604E_2.jpg
– Vi får inga jobb utan tillväxt. Vi gagnar jobben på sikt med detta samarbetet, säger Göran Johansson.

Just nu finns det planer på en gemensam cykeltävling i de tre regionerna. De tre ländernas cykelförbund har kontaktats. Men det är för tidigt att säga om det blir något Giro Scandinavia. Dessutom lever fortfarande tanken på en gemensam skandinavisk OS-satsning säger Göran Johansson.

Dessutom är det i det närmaste klart att Ullevi i Göteborg ska få arrangera Bislet games år 2004 då arenan i Oslo ska byggas om. Även detta är ett exempel på det samarbete som finns mellan Göteborg och Oslo.

Medcoast Scandinavia ett konkret samarbete

Det mest konkreta hittills är ett svens-norskt samarbete inom bioteknologi – Medcoast Scandinavia. Avtalet skrevs under i Göteborg i tisdags. Målsättningen är att utveckla Oslo-Göteborgs-regionen till en attraktiv bioregion med grundforskning och en innovationsvänlig miljö.

I samarbetet ingår bland andra Chalmers, Göteborgs- och Oslo universitet och Västra Götalandsregionen. Det stödjs även av forskningsråden i Norge och Sverige.

– Vi har fantastiska potentialer inom samarbetet, säger professor Kaare R Norum.