Allt fler får jobb. Sysselsättningen i Göteborg har ökat i fem år i rad. Nu är arbetslösheten nere på 6.46 procent. Det är samma nivå som för Stockholm, som tidigare länge haft en starkare arbetsmarknad. Men arbetslösheten är fortfarande hög för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden.

I augusti var arbetslösheten 6,46 procent i Göteborgsregionen. Det kan jämföras med 6,42 procent i Stockholmsregionen och 10,5 procent i Malmöregionen.

Sedan 1993, då Arbetsförmedlingen började samla in denna typ av jämförande statistik, har arbetslösheten i Göteborg alltid varit högre än i Stockholm. Men nu har en längre period av återhämtning alltså gjort att Göteborg kommit ikapp. Bakgrunden är en omvandling där industrin blir allt mer avancerad, samtidigt som tjänstesektorn inom näringslivet växer.

Ojämnt fördelad sysselsättning
Enligt Business Region Göteborgs nya konjunkturrapport är det i branscherna tillverkning, offentlig förvaltning och utbildning som flest jobb har tillkommit under april till juni i år.

Samtidigt som sysselsättningen för befolkningen som helhet ökar är den ojämnt fördelad. För grupper med svag ställning på arbetsmarknaden är arbetslösheten hög. Det gäller gruppen utrikes födda, med drygt 17 procents arbetslöshet, och gruppen unga 18-24 år, där arbetslösheten är tio procent.