Innovativa företag belönas. Göteborgs Companipris, som delas ut av Göteborg & Co, går i år till företagen Antaros medical, som arbetar med bildteknik för läkemedelsutveckling, och Icomera, som levererar internetuppkoppling till kollektivtrafik.

– Årets vinnare är två företag som verkar i absolut framkant inom sitt område. Båda har en tydlig koppling till kunskapsstaden Göteborg och har genom innovativt arbete visat på framgångsrikt företagande, säger Lennart Johansson, chef för näringslivsgruppen på Göteborg & Co.

Göteborg & Co delar sedan 1994 varje år ut Göteborgs Companipris till framgångsrika företag i Göteborgsregionen. I bedömningskriterierna finns bland annat kreativitet, entreprenörsanda, nytänkande, samverkan, hållbarhet och sund finansiering.

Icomera utvecklar och levererar kommunikationslösningar för kollektivtrafik och deras teknologi finns på mer än 24000 bussar och 2000 tågsätt runt om i världen. Huvudkontoret ligger i Göteborg och företaget har drygt 150 anställda.

Antaros medical hjälper läkemedelsföretag att utvärdera hur nya läkemedel fungerar med hjälp av spjutspetsforskning inom bildteknik i kombination med erfarenhet från klinisk läkemedelsforskning. Företaget grundades 2014 och har i dag vuxit till 20 anställda.