Belönas för innovation och kreativitet. 16 år efter bildandet som en spin off från Chalmers skördar det Göteborgsbaserade företaget Bluetest ännu en framgång – som en av pristagarna av årets Companipris. Med medarbetare spridda över världen ses de som goda representanter för göteborgsk innovation och kreativitet.

Det prestigefulla priset delas sedan 1994 årligen ut av Näringslivsgruppen inom Göteborg & Co, och syftar till att visa upp den innovativa och kreativa Göteborgsregionen. I år föll valet på det medicintekniska företaget Devicia AB från Kungsbacka och mobilteknikföretaget Bluetest AB från Göteborg.

Delas ut på Börssällskapets möte
Båda företagen är relativt nya och har snabbt vuxit internationellt med flera medarbetare spridda över världen. Companipriset är dock inget tillväxtpris utan fokuserar på en större bredd av faktorer för vad som anses vara ett gott företagande. I bedömningsgrunderna finns bland annat kreativitet, entreprenörsanda, nytänkande, samverkan, hållbarhet och sund finansiering.

Bluetest producerar patenterade testsystem för mobiltelefonantenner i syfte att optimera ned- och uppladdningshastigeten och göra produkterna effektivare. Idag är företaget marknadsledande på OTA-testteknik för 4G.

Göteborgs Companipris delas ut på måndagskvällen den 8 februari i samband med Börssällskapets möte på Clarion Post Hotel.