85 procent av de företag som får hjälp av Företags- akuten i Göteborg lever vidare. Nu sprider sig det framgångsrika konceptet. Business Region Göteborgs modell är förebild för en planerad akutmottagning för företagare i Värmland.

Företagsakuten på Business Region Göteborg, BRG, erbjuder rådgivning och förhandlingshjälp till småföretag som hamnat i ekonomisk eller juridisk knipa.

Sedan starten 1998 har akuten räddat omkring tusen jobb i Göteborgsregionen och Västra Götaland.

Fem timmar gratiskonsultation

– Ibland är läget hyperakut – företaget är redan ett ärende för kronofogden eller har fått en kredit uppsagd. Men det viktigaste är inte att komma med blåljusen på taket utan att göra rätt saker, säger Leif Stålberg, företagsrådgivare på BRG.

Fem timmars gratis konsultation hos Leif Stålberg räcker ofta för att rädda den akuta krissituationen.

Han ställer en diagnos och hjälper företagaren att upprätta en handlingsplan för att komma vidare. Men det är vid förhandlingar företagsdoktorn gör mest nytta.

Har tystnadsplikt

– Företagarna är duktiga på sina områden men ofta usla förhandlare. Den lille företagaren har ingen chans mot den store fordringsägaren. Det är där jag kommer in i bilden, säger Leif Stålberg som var med och redde ut bankkrisen i början av 1990-talet.

Leif Stålberg har tystnadsplikt och allt som rör företagen behandlas konfidentiellt. Om fem timmar inte är tillräckligt kan Företagsakuten lotsa vidare till ett specialistteam med företagsrekonstruktörer och revisorer.

Företagsakuten drivs av Business Region Göteborg i samverkan med Företagarna, Almi Företagspartner Väst AB, Ackordscentralen samt Öhrling PriceWaterhouseCoopers. Västra Götalandsregionen är medfinansiär.

Nu finns alltså planer på att starta en liknande verksamhet i Värmland. Troligen blir det Handelskammaren eller Företagarna som kör igång akutverksamheten, men på sikt är tanken att verksamheten ska bli fristående.