"Ambitiös näringslivsstrategi" Företagsklimatet i Göteborgs Stad fortsätter att förbättras enligt Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Detta samtidigt som resultatet för Sverige i stort faller tillbaka. ”I den rådande situationen med covid-19 som hotar många företags överlevnad är det viktigare än någonsin med ett gott företagsklimat”, säger Patrik Andersson, vd vid Business Region Göteborg.

Den 26 maj presenterades Svenskt Näringslivs enkätundersökning om det lokala företagsklimatet i landet där över 32 000 företagare har svarat på frågor om hur de upplever situationen i sin kommun.

Högst sammanfattande omdöme i Sverige får precis som förra året Vårgårda som landar på betyget 4,7 på en skala från 1 till 6 och där 1 definieras som dåligt och 6 utmärkt. Bland Göteborgsregionens kommuner toppar Härryda kommun med ett sammanfattande betyg på 3,9, tätt följd av Partille och Öckerö som båda hamnar på 3,8.

Godkänd nivå

För Göteborgs Stads del förbättras betygen på företagsklimatet ytterligare enligt enkäten. Staden befäster därmed förra årets trendbrott samtidigt som resultatet för Sverige i stort faller tillbaka. Det sammanfattande omdömet för Göteborg klättrar från 2,8 till 3,1, något som innebär att Göteborg nu är uppe på vad som definieras som godkänd nivå.

Förbättringen märks även när man studerar de ingående enkätfrågorna. I jämförelse med förra året förbättrar eller bibehåller Göteborg resultaten i samtliga frågor utom en, som handlar om hur skolans kontakter med det lokala näringslivet upplevs.

– Det är glädjande att Göteborgs Stad fortsätter på den inslagna vägen och förbättrar företagsklimatet. Samtidigt ska vi inte nöja oss med att nå upp i ett godkänt resultat, vi kan ännu bättre. Dessutom har Göteborg ännu inte nått målet att ha bäst företagsklimat bland storstadskommunerna – Stockholm ligger på 3,3 och Malmö på 3,2, säger Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare på Business Region Göteborg med fokus på företagsklimatet.

– Vad som också är viktigt att komma ihåg är att enkätundersökningen till stor del genomfördes innan coronakrisen bröt ut. I dag ser situationen helt annorlunda ut för många företag. I detta läge är det ännu viktigare att vi inom Göteborgs Stad kan leverera en så god kommunal service som möjligt och göra vårt yttersta för att stötta näringslivet, säger Kajsa Dahlsten.

”Viktigare än någonsin med ett gott företagsklimat”

För Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg, är Svenskt Näringslivs ranking av Göteborg ett kvitto på att trägen vinner.

– Förtroende går snabbt att rasera men tar lång tid att bygga upp. Det jobbas på ute i förvaltningarna med frågan och det är glädjande att se hur betyget på Göteborgs företagsklimat nu också fortsätter att stiga. Även Insiktsmätningen av den kommunala servicen som presenterades tidigare under våren visar hur Göteborg och Göteborgsregionen studsat tillbaka till toppnoteringar. I den rådande situationen med covid-19-pandemin som hotar många företags överlevnad är det viktigare än någonsin med ett gott företagsklimat. Staden måste fortsätta att förtjäna företagarnas förtroende – varje dag och i varenda kontakt.

”Har satt ljuset på de problem företagen upplever”

Rudolf Antoni är regionchef för Svenskt Näringsliv i Västra Götaland. Också han gläds över Göteborgs förbättrade resultat men är inte bara nöjd.

– Göteborg har länge dragits med ett underbetyg när företagen säger sitt. Nu har man fått en ambitiös näringslivsstrategi på plats och har satt ljuset på de problem som företagen upplever. Det är roligt att se att den negativa trenden är bruten men det är fortfarande en lång resa kvar tills vi är nöjda, säger Rudolf Antoni.