"Vi ligger fortfarande efter Stockholm och Malmö". Tidigare i veckan presenterade Svenskt Näringsliv sin enkätundersökning om det lokala företagsklimatet i landet där över 30 000 företagare har svarat på frågor om hur de upplever situationen i sin kommun. I Göteborg svarade drygt 200 företag på årets enkät.

Vårgårda är bäst i Sverige när det gäller det samlade omdömet och noterar betyget 4,71 på en skala från 1 till 6 och där 1 definieras som dåligt och 6 utmärkt. I Göteborgsregionen toppar Öckerö, Partille och Härryda med betygen 4,09, 4,01 respektive 3,91. Snittet för hela landet ligger på 3,42.

För Göteborgs del stiger betyget en smula och landar på 2,78. Uppgången sker emellertid från fjolårets rekordlåga notering på 2,69 och både Stockholm och Malmö får bättre noteringar, 3,18 respektive 3,14.

– Att betyget för Göteborg stiger är glädjande. Men vi ligger fortfarande efter Stockholm och Malmö och vi har en hel del att förbättra, något vi vet inte minst genom vår egen årliga Insiktsmätning vars resultat nu ligger hos Göteborgs Stads förvaltningar och ute hos regionkommunerna för analys och insatser, säger Patrik Andersson.

Förtroendegap
Men det handlar inte bara om ett antal konkreta insatser för att förbättra företagsklimatet betonar Patrik Andersson. Det finns ett förtroendegap mellan företagen och staden som kräver ett långsiktigt arbete att överbrygga.

– Förtroende går snabbt att rasera men tar lång tid att bygga upp. Nu är det viktigt att både näringslivet och staden jobbar tillsammans med de här frågorna. Ett förbättrat företagsklimat kommer inte som en plötslig aha-upplevelse utan är resultatet av ett enträget arbete. Vi har Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program som vi under det gångna året lagt ner extremt stort arbete på att skapa förankring och engagemang för och som regionkommunerna nu synkar sitt näringslivsstrategiska arbete mot. Med det gedigna förändringsarbete som sker skulle jag bli förvånad om vi inte såg en vändning snart.

Patrik Andersson betonar att företagsklimatet är ett gemensamt ansvar och skulle gärna se ett fördjupat samarbete med Svenskt Näringsliv och dess medlemsföretag.

– Svensk Näringsliv har varit med under hela framtagandet av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Med deras kontakter och kunskaper kan vi gemensamt bli ännu bättre på att knäcka de här bevisligen svåra nötterna. Business Region Göteborg agerar som brobyggare och vi står öppna för att samverka än mer, säger han.

”Vi jobbar stenhårt tillsammans”
Kajsa Dahlsten är näringslivsutvecklare med fokus på företagsklimatet. Hon gläds över att äntligen se ett trendbrott i Svenskt Näringslivs undersökning i Göteborgs Stad:

– Vi jobbar stenhårt tillsammans med de förvaltningar i Göteborgs Stad som har mycket kontakter med företagarna. Det handlar bland annat om miljöförvaltningen som har väldigt många kundärenden inom tillsyn varje år, det handlar om inköp och upphandling som vill göra det ännu lättare för företag att göra affärer med Göteborgs Stad, det handlar om stadsbyggnadskontoret som har kapat sina bygglovsköer.

– Det är viktigt att fortsätta effektivisera och korta handläggningstider men kanske ännu viktigare är att förbättra attityder och förståelsen för näringslivets villkor och betydelse. För det är precis som Anna Gillek, regionchef på Svenskt Näringsliv, sa på dagens frukostseminarium – näringslivet står för en viktig del av vår gemensamma välfärd. Företagen i Göteborg och deras nästan 235 000 anställda bidrar tillsammans med nästan 60 miljarder i skatt varje år.