Fungerar utan större störningar.   Hälsodeklaration från anlöpande fartyg och utbildning av medarbetare. Det är ett par av Göteborgs Hamns åtgärder för att minska spridningen av covid-19.

Genomströmningen av gods i Göteborgs Hamn fungerar bra trots det nya coronaviruset. Det menar Göteborgs Hamns vd:

– Vi vidtog tidigt åtgärder. Det har gjort att vi inte behövt agera förhastat utan istället kan överblicka läget och ägna oss åt justeringar nu när spridningen är större och svårare att förutse, säger Elvir Dzanic.

Hamnen begär in hälsodeklarationer från alla anlöpande fartyg. De har infört arbetsrotation för att minska smittspridningen och utbildar medarbetare digitalt i hur man kan undvika viruset. Medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån uppmanas att göra det.

Störningar i passagerartrafiken
Även om godstrafiken fungerar bra påverkas hamnen av coronavirusets konsekvenser för samhället i stort.

– Vi räknar vi med att det leder till ett visst volymbortfall. Samtidigt har vi en tillströmning av gods som flyttas från mindre hamnar. Men ännu är det är för tidigt att summera effekterna.

I passagerartrafiken finns det stora störningar. Stena Line har pausat sina linjer till Danmark på grund av deras restriktioner. Däremot går tysklandstrafiken som vanligt.

Elvir Dzanic berättar att Göteborgs Hamn anpassar sin verksamhet fortlöpande.

– Vi har inga föreställningar om att Göteborgs Hamn kommer att slippa undan. Men vi känner tillförsikt tack vare de planer vi har upprättat för hur vi ska hålla hamnen öppen, och har en uthållighet i det, säger han.