700.000 ton finskt papper kommer från och med nästa sommar att passera Göteborgs Hamn varje år. Det är det finska företaget Stora Enso som nu gjort Göteborg till nav för sina transporter av papper till Storbritannien och kontinenten.

I den första fasen av det nya transportsystemet kommer papper från södra Finland att skeppas från Kotka till Göteborg tre gånger i veckan med två roll on/roll off-fartyg.

– Hela transportsystemet är nytt i alla delar, inte bara Göteborgs Hamn. Man drar nytta av erfarenheter av ett nytt som introducerades för fyra år sedan där svenskt papper länkades över Göteborg till Storbritannien och kontinenten, säger Kjell Svensson på Göteborgs Hamn AB.

Fraktas i stora specialboxar

Efter omlastning i Göteborg ska papperet gå vidare till Tilbury och Immingham i Storbritannien och till Zeebrugge i Belgien. Tidigare har dessa transporter gått direkt från Finland till Storbritannien.

Pappersrullarna stuvas direkt i stora specialboxar vid pappersbruket och behöver inte röras förrän de väl är framme vid sin slutdestination. Varje box väger uppemot 70 ton och rullas av och på båtarna.