Största utbyggnaden sedan 1970-talet. En helt ny terminal byggd av muddermassor. Det har Göteborgs hamn nu fått tillstånd att förverkliga. Efter år 2020 beräknas den nya terminalen stå klar. Men än så länge är det oklart vilket typ av gods som kommer att hanteras i den nya delen av hamnen.

2017 ska bygget av den nya delen av Göteborgs hamn komma igång. Det handlar om en ny terminal, mitt emellan Älvsborgshamnen och Arendalshamnen, som troligen främst kommer att trafikeras av godstransporter inom Europa.

− Här ser vi redan idag en ökad efterfrågan från marknaden. Dessutom finns det en politisk vilja i Europa att flytta fler transporter från land till sjö för att avlasta vägarna och minska miljöpåverkan, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs hamn.

30 fotbollsplaner stor
Han lovar också att Göteborgs hamn ska kompensera för att så kallade ålgräsängar, som är en viktig del av ekosystemet, försvinner från sjöbotten när terminalen byggs.

− Vi kommer att återplantera minst lika mycket ålgräs som försvinner från Arendalsviken, säger Magnus Kårestedt.

Ytan på den nya terminalen blir 220 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär 30 fotbollsplaner. Den ekonomiska investeringen ligger på ungefär 1 miljard kronor.