Göteborgs Hamn inleder ett nytt samarbete med det finska rederiet Finnlines. Detta innebär ökade godsvolymer och nya destinationer. Bland annat får Göteborg en ny förbindelse med Spanien.

Godset kommer att hanteras både i ro/ro- och containerterminalen och innebär främst lastning och lossning av papper, men också annat gods.

Finnlines fartyg ska gå i en slinga mellan Bilbao, Antwerpen. Helsingfors och Kotka och anlöper Göteborg varje lördag.