Göteborgs Hamn har nu fått klartecken från länsstyrelsen i Västra Götaland för planerna på ett stort mellanlager för rysk råolja. Oljan ska tas in och ut via Torshamnspiren och lagras i ett av de underjordiska bergrummen i Syrhåla. Trafiken kan komma igång våren 2010.

Planerna blev allmänt kända för drygt tre år sedan och sedan dess har miljöprövningen pågått. Nu har länsstyrelsens miljöprövningsdelegation gett sitt tillstånd, som gäller för åtta miljoner ton råolja per år. Men först krävs stora ombyggnader, bland annat kring själva bergrummet som inte använts för oljelagring sedan 70-talet.

Inte klart med kontrakt än

– Vi behöver också bygga rörledningar, kontrollrum och en återvinningsanläggning för de gaser som avgår vid lastning, säger Thomas Ödlund, projektledare för bergrumsprojektet vid Göteborgs Hamn.

Totalt kostar projektet mer än 100 miljoner. Den riktigt stora investeringen kommer hamnens kund, Scandinavian Tank Storage (STS) att stå för. Än så länge har bolaget inget kontrakt med något oljebolag eller oljetransportör, men det väntas vara klart inom kort.

Fördubbling av hamnens råoljehantering

– Det är ju först nu, när vi fått ett miljötillstånd, som STS kan diskutera på allvar med en slutkund. Sånt här tar ganska lång tid, men jag hoppas att det ska var klart i år, säger Åsa Burman, chef för oljehamnen.

Hon vill inte avslöja något om hur stora intäkter detta kan betyda för Göteborgs Hamn.

– Vi är glada att vi fått tillståndet och hoppas att vi ska nå upp till åtta miljoner ton per år, vilket i så fall är en fördubbling av vår råoljehantering, säger Åsa Burman.

Bakgrunden är att Ryssland skeppar ut allt mer olja via Östersjön, men därifrån kan bara mindre tankfartyg gå, max 100.000 dödviktston. När oljan ska skeppas ut till resten av världen måste den lastas om till mycket större fartyg, runt 200.000 dödviktston.

Miljörisk att lasta om till havs

Idag sker omlastningen antingen i Rotterdam eller ”ship-to-ship” ute till havs, i närheten av Skagen.

– Det går ju bra när det är fint väder, men vid hög sjö och hård vind finns stora miljörisker att läktra olja mellan fartyg. Den risken slipper man med lagring och omlastning till mindre fartyg i Göteborgs hamn, säger Thomas Ödlund.

Bergrumsanläggningen i Syrhåla vid Torshamnen, med fyra bergrum på vardera 800.000 kubikmeter, var världens största när den stod klar 1965. Två av bergrummen disponeras av Göteborgs Hamn och det är alltså bara ett av dem som nu är aktuellt för att bli oljelager igen.