Alla tillstånd på plats. Göteborgs hamn är redo att ta emot fartyg som i framtiden vill bunkra metanol och siktar på att bli det primära navet för bunkring och lagring av metanol i norra Europa. “Vi hoppas på att ta emot fartyg som går på förnybar metanol redan under nästa år”, säger vd Elvir Dzanic.

Transportstyrelsen har accepterat Göteborgs hamns driftföreskrifter för metanolbunkring. Det innebär att hamnen ska kunna erbjuda bunkring av metanol till anlöpande fartyg.

– Med vårt strategiska läge och storlek som bunkerhubb har vi både en möjlighet och ett ansvar att göra skillnad genom att säkerställa tillgång på alternativa bränslen för att påskynda omställningen till en grönare sjöfart, säger Christoffer Lillhage, affärsutvecklare energi på Göteborgs hamn AB.

Fler planer

Men att bunkra metanoldrivna fartyg säkert och effektiv är bara första steget för Göteborgs hamn. Hamnen arbetar även för säkra en stabil efterfrågan på metanol när efterfrågan ökar och samtalar med flera aktörer i branschen om detta. Hamnen planerar även att kunna lagra metanol i stor skala tillsammans med hamnens lagringsbolag.

– Just nu tittar vi på möjligheter att ställa om cisterner som idag hanterar oljeprodukter, till att i stället lagra metanol, säger Christoffer Lillhage.

Minskar utsläppen

Förnybar metanol kan minska fartygens utsläpp av koldioxid med 95 procent sett till ett livscykelperspektiv, jämfört med traditionella fartygsbränslen.

– Förnybar metanol som fartygsbränsle är inte längre en framtidsvision. Rederier som Maersk och X-Press Feeders är några av föregångarna som redan beställt fartyg med metanolframdrift som är under produktion i detta nu, säger Elvir Dzanic.

Metanol är en flytande kemikalie gjord av syntetgas som är en blandning av väte, koldioxid och kolmonoxid.