Först ut bland svenska hamnar. Handelsflödena mellan Sverige och Kina fortsätter att växa. För att ytterligare närma sig den kinesiska marknaden lanserar Göteborgs Hamn som första svenska hamn nu en webbsida på kinesiska. Här kan kinesiska besökare bland annat hitta information om godslinjeutbudet, godsterminalerna och hamnens miljöarbete.

Idag finns det två direktförbindelser mellan Göteborg och Kina. I juni startade Göteborgs Hamn också kampanjen Get closer för att fler kinesiska rederier, speditörer och import- och exportföretag ska få upp ögonen för Göteborg som inkörsport till Skandinavien och Baltikum.

44 procent av allt containergods som går in och ut via hamnen i Göteborg kommer från eller ska till Fjärran Östern. Importen består mest av konsumtionsvaror och elektronik, medan det som exporteras är papper, trävaror, industrikomponenter och stål.