Bäst i världen på hamnkommunikation. Att lyfta fram framgångsrika svenska exportföretag som Absolut Vodka, Billerud Korsnäs och Volvo på webben är ett vinnande koncept. Det tycker den internationella hamnorganisationen IAPH och ger Göteborgs Hamn guldmedaljen i utmärkelsen Port communications award.

På sajten Svenska exportframgångar kan man följa hur vodka, papper och bilar färdas från de svenska fabrikerna ut i världen, till exempelvis Tokyo, London och New York. På det sättet vill Göteborgs Hamn visa hur viktigt det är att ha en väl fungerande logistikkedja och hur viktig hamnen är för den svenska exportindustrin.

– Vi är väldigt stolta och glada över att få det här prestigefyllda priset. Förhoppningsvis kan det inspirera andra hamnar i kommunikationsarbetet med att nå ut med budskapet om hamnars betydelse för samhället, säger kommunikationschef Cecilia Carlsson på Göteborgs Hamn AB.

Organisationen IAPH består av cirka 350 hamnar och shippingföretag i 90 länder och jobbar bland annat med att främja samarbete mellan hamnar. Utmärkelsen Port communications award instiftades 2011 för att inspirera till bättre kommunikation i världens hamnar.