Fler containrar skeppas in och ut. Fler bilar och mer råolja, lika många passagerare som förra året men färre trailers och lastbilar. Så ser sammanfattningen ut för andra kvartalet i Göteborgs Hamn. Statistik som tillsammans antyder en svag men ändå positiv vändning i konjunkturen.

418 000. Så många containrar skeppades till och från Göteborgs Hamn under första halvåret i år, vilket gör att positionen som störst i Sverige behålls med råge, då nästan 60 procent av den totala mängden importerade och exporterade containrar går just via Göteborg.

”Ser ljusare ut för svensk utrikeshandel”
Det är dock ingen statisk verksamhet det handlar om, utan tvärtom en högst varierande indikator på hur svensk industri och handel mår. Delar man upp det första halvåret på två kvartal ser man till exempel att året inleddes med en minskad containerhantering på fem procent, medan man ökade med två procent under den andra halvan, jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Och prognosen ser fortsatt god ut, enligt Göteborgs Hamns vd Magnus Kårestedt

– Det ser ljusare ut för svensk utrikeshandel även efter halvårsskiftet.

Bilar österut via Göteborg
Under årets första sex månader ökade exporten och importen av nya bilar med fem procent jämfört med första halvåret 2014. Uppgången förklaras av att Volvo i början av året valde att förlägga exporten till Finland, Ryssland och Kina i Göteborg.

Den så kallade roro-trafiken med trailers och lastbilar backade sju procent jämfört med motsvarande period förra året, till 265 000 enheter, som en direkt konsekvens av ett minskat pappersflöde mellan Sverige och Finland. Antalet passagerare, framförallt med Stena Line till och från Kiel och Fredrikshamn, låg oförändrat runt 769 000 resenärer under första halvåret.

Frakterna av olja och energiprodukter ökade däremot med sju procent, till 9,8 miljoner ton under första halvåret, jämfört med 9,1 förra året.