Den ökande fartygstrafiken till ro/ro-terminalen i Älvsborgshamnen har gjort att Göteborgs Hamn nu vill öka djupet på inseglingsrännan till grannterminalen i Arendal. Göteborgs Hamns styrelse beslutade i fredags att undersöka möjligheterna att genom muddring och sprängning öka segeldjupet från åtta till 9,5 meter.

– Det här var ett formellt ja till att gå vidare med arbetet med sikte på att det ska vara klart vid årets slut, säger Kjell Svensson vid Göteborgs Hamn.

Trafiken till Älvsborghamnen kommer att öka under det kommande året, bland annat genom de stora pappers- transporter från Finland som kommer att anlöpa Göteborg fyra till fem gånger i veckan från och med nästa sommar.

25.000 kubikmeter sand

– Det finns ju en ränna som på sin tid var avpassad för varvets behov och som har räckt för våra behovs hittills, men nu behövs det en djupare ränna om vi ska flytta trafik från Älvsborghamnen, säger Kjell Svensson.

För att öka segeldjupet i den cirka 1.500 meter långa rännan mellan huvudfarleden och Arendalshamnen behöver 25.000 kubikmeter sand och lera och 3.000 kubikmeter sten muddras och sprängas bort.

Kjell Svensson tror dock inte att hamnen måste göra en fullständig miljökonsekvensbeskrivning i och med att en sådan gjordes när Göteborgs Hamn byggde om Arendalsvarvet till hamn för tre år sedan.