”Riskerar att tappa Asientrafik”. Fraktfartygen har blivit större och farleden i Göteborgs Hamn är inte tillräckligt djup, anser Göteborgs Hamn. Men någon fördjupning finns inte med i Trafikverkets plan för 2018 till 2026.

Enligt Trafikverkets förslag till nationell plan för 2018–2029 kommer farleden i Göteborgs Hamn inte att fördjupas. Den finns bara med som en utpekad brist. Det räcker inte, tycker Göteborgs Hamn, som i sitt remissvar skriver att en fördjupning av farleden bör genomföras under planperioden.

Breddning av vändytan
Göteborgs Hamn är enda hamnen i Sverige som har kapacitet att ta emot världens största containerfartyg men kapaciteten räcker inte. Farleden behöver fördjupas från 13,5 till 17,5 meter och vändytan utanför hamnens containerterminal behöver bli både bredare och djupare.

– De största fartygen som står för direkttrafiken till Asien har blivit dubbelt så stora på tio år och kan bara komma in i hamnen lastade till hälften eftersom vår farled inte klarar det djupgående som krävs. Därmed riskerar vi att tappa den Asientrafik som är så viktig för svensk industri, säger Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB.

God affär samhällsekonomiskt
Kostnaden för en fördjupning är cirka fyra miljarder kronor. Men Trafikverkets och Sjöfartsverkets gemensamma åtgärdsstudie visar att det vore en samhällsekonomiskt väldigt bra affär.

– Vi kommer fortsätta att arbeta för att farledsfördjupningen ska komma till stånd ända fram tills att regeringen fattar sitt slutgiltiga beslut våren 2018, säger Magnus Kårestedt.