Göteborgs hotell är populära visar en rapport från Turismens utredningsinstitut. Mellan 1997 och 2003 ökade antalet gästnätter i staden med fyra procent årligen. En siffra som placerar Göteborg i Europatoppen när det gäller tillväxt.

Turismens Utredningsinstitut har på uppdrag av organisationen European Cities Tourism sammanställt en rapport som visar utvecklingen i hotellbranschen i 99 europeiska storstäder.

Under den aktuella sexårsperioden hamnar Göteborg på fjärde plats i branschens tillväxtliga. Antalet gästnätter har i snitt ökat med i snitt fem procent årligen. För samtliga undersökta städer låg motsvarande snitt på två procent.

Evenemangssatsningar och lågprisflyg

– Det vi kan se är att det inte är huvudstäderna som ökar mest. Där har hotellen gått bra hela tiden, men nu är det de andra och tredje största städerna i respektive land som har störst tillväxt, säger Åsa Widmark på Turismens Utredningsinstitut.

Bidragande orsaker till Göteborgshotellens framgång är sannolikt satsningarna på att göra Göteborg till en evenemangsstad och etableringen av lågprisflygbolag som Ryanair.

– När det gäller utländska besökare som bor på hotell är det framförallt Stockholm, Göteborg och Malmö som lockar. De är inte så intresserade av resten av landet, säger Åsa Widmark.

Fotnot:
Turismens utredningsinstitut ägs av Gbg & Co, Västsvenska Turistrådet, Sveriges Hotell- och restuarangföretagare (SHR), Sveriges camping- och stugföretagares riksorganisation (SCR) och Svensk turism