Öka kunskap och kännedom. Göteborg är bäst på forskning och utveckling, test och tillväxt. Det lyfts i en kampanj under juni från Business Region Göteborg. ”Vi vill öka kunskapen och kännedomen om Göteborgs näringsliv och göra göteborgarna stolta”, säger Marie Gumabon, kommunikationschef på BRG.

Marie Gumabon, kommunikationschef på Business Region Göteborg.

Business Region Göteborg har i uppdrag att marknadsföra Göteborg ur ett näringslivsperspektiv och i det uppdraget ingår att visa på Göteborgs styrkor.

– Det är det som vi försöker att visa i kampanjen som pågår i juni. Vi vill förmedla en aktuell och riktig bild av Göteborg. Det tycker vi är viktigt eftersom Göteborg har en stor betydelse för hela Sveriges ekonomi. Anställs det fem personer inom industrin i Göteborg innebär det ytterligare tio jobb i Sverige, säger Marie Gumabon.

Jobb ger välfärd

75 procent av lönesumman och 70 procent av sysselsättningen i Göteborgsregionen står det privata näringslivet för. Jobben är grunden för välfärden eftersom det ger skatteintäkter som kan användas till offentlig verksamhet som skola och omsorg.

– Utan det privata näringslivet har vi ingen välfärd, så det är viktigt att det fungerar och att vi gör vad vi kan för att hjälpa företagen.

Lyfter företagen

Tanken med kampanjen är att öka kunskapen och kännedomen om Göteborgs näringsliv.

– På det sättet kan vi skapa lite surr kring frågorna vi lyfter fram och också en stolthet över Göteborg ur ett näringslivsperspektiv. Vi har fantastiska företag som gör fantastiska saker, vi lyfter fram något av det i kampanjen.

Helena Mehner, kommunikationsdirektör Göteborgs Stad.

En fråga för hela staden

För Helena Mehner, kommunikationsdirektör Göteborgs Stad, är det självklart att hela staden står bakom kampanjen.

– Vi är en stad där det ska vara enkelt att starta och driva företag, där vi skapar möjligheter och prövar nya idéer. Här gäller det för alla stadens verksamheter att berätta om detta utifrån sitt uppdrag, sin målgruppsanalys och sina tjänster, säger Helena Mehner.

– Vi bär den här frågan tillsammans, från äldreomsorgen till Liseberg till BRG till förvaltningen för funktionsstöd. Vi möter alla målgrupper inom näringslivet.

Tre huvudteman

Vad Göteborg är bäst på lyfts med tre huvudteman som det finns argument för på webbplatsen (se länk nedan). Göteborg är bäst på forskning och utveckling eftersom det investeras mer i reda pengar i Göteborgsregionen än det gör i någon annan region i Sverige. Göteborg är också bäst på test vilket innebär att våga testa nya lösningar och idéer, ofta i verklig miljö, för att skapa nya smarta lösningar. Göteborg är även bäst på tillväxt.

– Vi har varit bäst på tillväxt i tio år – jag vet inte hur många göteborgare som känner till det, säger Marie Gumabon.

Stortavlor och tåg

De tre områdena finns på stadens informationstavlor i Göteborg under de två första veckorna i juni och på SJ:s storstadståg i fyra veckor.

– För en annan del av kampanjen är att visa upp för resten av Sverige vad Göteborg kan och gör. Kampanjen finns på brickborden och tidningen Magasin Göteborg ligger i stolsfickan. I tidningen lyfter vi fram mängder med goda exempel för att visa hur det ser ut i näringslivet i Göteborg.

Locka etableringar

Tågen går även till Köpenhamn och Oslo vilket innebär att kampanjen får spridning utanför Sveriges gränser.

– Vi vill locka till fler etableringar. Northvolts batterifabrik landade här och bara den innebär tusentals nya jobb. I kölvattnet av batterifabriken ser vi redan ett enormt intresse för att etablera sig i Göteborg – även inom andra områden. Det går bra för Göteborg och det vill vi att fler känner till, säger Marie Gumabon.

Lättläst fakta

Kampanjen pågår även digitalt i BRG:s egna kanaler och i Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter. Det har även tagits fram en ny lättläst faktarapport, Fakta och statistik, som också finns på webbplatsen. Den ger en bild av hur det går för Göteborgsregionen.

– Eftersom vi vet att människor tar till sig information på olika sätt håller vi på att producera en podd om fakta och statistik också, den släpps nästa vecka, säger Marie Gumabon.