Göteborgs Stad har utsetts till årets tillväxtkommun 2004. ”Från att ha varit en kommun i strukturkris har Göteborg omvandlats till en tillväxtmotor i landet” lyder en del av motiveringen. ”I Göteborg har vi varit kloka nog att hålla kvar den gamla näringen och industrin och samtidigt satsat på nya kluster som telematik, IT och design på Norra Älvstranden och Medicinarberget”, säger Roger Strömberg på Business Region Göteborg.

– Vi har ett positivt flyttningsnetto. Det flyttar in fler företag till regionen än vad det flyttar ut. Många regioner i Europa har en utflyttning av företag och människor och kompetens idag, säger Roger Strömberg, chef för företagsetableringar på Business Region Göteborg.

1.500 utlandsägda företag

Arena för tillväxt, som delar ut priset, skriver vidare i sin motivering att: ”Göteborg har lyckats främja samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor samt mellan kommuner, och byggt långsiktiga internationella kontakter med bland annat Sydafrika och Kina”.

– Göteborg har varit väldigt framgångsrika, om man jämför med andra internationella regioner. 1990 hade vi 300 utlandsägda företag i Göteborgregionen, idag har vi 1.500. Det har ökat hela tiden på grund av att vi har satsat på infrastruktur, industriföreningar, det lokala näringslivet och boende. Görs inte det så är det väldigt svårt att få hit nya företag, säger Roger Strömberg.

Prischeck på 30.000 kronor

Göteborg har också genom ”strategiska och innovativa satsningar på Norra älvstranden visat på nya vägar att kombinera näringsliv, högre utbildning, forskning och attraktiva boendemiljöer” skriver Arena för tillväxt.

Förutom äran innebär utmärkelsen också en prischeck på 30.000 kronor som kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson på tisdagen tog emot av infrastrukturminister Ulrika Messing.

Arena för tillväxt är ett samarbete mellan Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Föreningssparbanken och Ica. Utmärkelsen ”Årets tillväxtkommun” delades i år ut för sjunde året i rad.

Mölndals kommun fick priset 2002.