"Viktigt att det blir tydligt vad som gäller". Är du kafé- eller restaurangägare och har åsikter och tankar om Göteborgs Stads regler för uteserveringar? Då har du möjlighet att vara med i ett dialogarbete. Förhoppningen är att öka förståelsen för verksamhetsutövarnas situation och se om förändringar kan göras i riktlinjen innan den gäller fullt ut.

Genom en enkät skickad till alla kafé- och restaurangägare* vill stadsbyggnadsförvaltningen och stadsmiljöförvaltningen ta reda på vad branschen tycker om den riktlinje som finns för uteserveringar i Göteborg. En inbjudan har också skickats ut om att medverka på ett dialogmöte i workshopform. Även fastighetsägare är välkomna att svara på enkäten och medverka på dialogmötet.

– Vi hoppas att många svarar på enkäten och medverkar i dialogarbetet, det är viktigt att det blir tydligt vad som gäller kring uteserveringar i Göteborgs Stad och att vi har en riktlinje som kan gälla fullt ut för alla, säger Stefan Granlund, enhetschef upplåtelser och avtal på stadsmiljöförvaltningen.

Utöver enkäten och dialogmötet anordnas två drop in-tillfällen, ett på plats och ett digitalt där den som vill kan prata och ställa frågor om uteserveringar.

En riktlinje från 2021

Arbetet med en ny riktlinje för uteserveringar i Göteborg startade 2016 på uppdrag av dåvarande byggnadsnämnden och trafiknämnden. Riktlinjen antogs av de båda nämnderna 2021. På grund av bland annat pandemin så har riktlinjen inte börjat gälla fullt ut.

Inför säsongen 2023 tog de båda nämnderna beslut att stadsbyggnadsförvaltningen och stadsmiljöförvaltningen ska genomföra en dialog med verksamhetsutövare, fastighetsägare och funktionsrättsrörelsen. Detta efter att flera kafé- och restaurangägare visat missnöje med riktlinjen.

Helén Thomasson är handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen och har varit med och tagit fram riktlinjen. Hon har förståelse för att det kan upplevas som stelt och krångligt med de regler som finns för uteserveringar. Inte minst eftersom bygglov bara är en del av vad som kan behövas för att få sin uteservering på plats.

– Vi handläggare finns för att hjälpa till i processen kring bygglovet, så att den som söker kan känna sig trygg med att beslutet uppfyller de lagkrav som finns, säger Helén Thomasson.

 Uteserveringen ska vara en del av staden

Något som lyfts fram i diskussion om riktlinjen är frågan om uppbyggda trägolv. Att uppbyggda golv inte tillåts hur som helst beror på att det blir svårare att få till en tillgänglig uteservering. En annan anledning till riktlinjens restriktioner kring uppbyggda golv är att uteserveringar är offentliga platser och ska vara en del av det gemensamma stadsrummet.

– Det är framför allt två saker som avgör om uteserveringarna upplevs som en del av det gemensamma stadsrummet, det är golvet och det är inramningen. Om befintlig mark används, utan uppbyggda trägolv, upplevs uteserveringen som en del av detta. Detsamma gäller väggarna. Gästerna ska kunna ta del av livet utanför uteserveringen och förbipasserade ska uppleva uteserveringen som en del av det gemensamma stadslivet, säger Helén Thomasson.