Städerna Göteborg och Lyon ska de kommande två åren undersöka möjligheterna till ökat samarbete kring näringsliv och städernas förvaltningar. Det framgår av det förslag till avsiktsförklaring som kommunstyrelsen godkände på onsdagen.

Den 27 september kommer Lyons borgmästare Gérard Collomb till Göteborg för att tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson underteckna den gemensamma avsiktsförklaringen.

Utvärderas efter två år

Den innebär att de båda städerna är överens om att främja kontakter och byta erfarenheter inom näringslivet och städernas administrativa förvaltningar. Dessutom ska man försöka öka samarbetet mellan universiteten och stimulera studentutbyte.

Efter den kommande tvåårsperioden ska samarbetet utvärderas för att få fram underlag för ett mer detaljerat samarbetsavtal.

Business Region Göteborg och dess motsvarighet ADERLY i franska Lyon samarbetar sedan flera år kring miljöteknik och näringslivsfrågor. Förra hösten utökades också flygtrafiken mellan städerna med två dagliga direktturer.