Positiva siffror trots orolig omvärld. Trots internationella orosmoln går ekonomin i Göteborgsregionen bra – fler bilar exporteras, företagens lönesumma ökar mer än riksgenomsnittet och arbetslösheten är lägst bland storstadsregionerna. Det visar en ny konjunkturrapport från Business Region Göteborg (BRG).

Läs mer: BRG:s konjunkturrapport #1 2019

Brexit, ökad ekonomisk protektionism, en stagnerande ekonomi i Kina – det finns gott om ekonomiska varningsflaggor i omvärlden. Men ekonomin i Göteborgsregionen är fortsatt stark enligt den första av BRG:s kvartalsvisa konjunkturrapporter för 2019. Detta beror bland annat på att exporten av personbilar under 2018 ökade med 29 procent jämfört med 2017, samt att summan av de utbetalda lönerna – och därmed också köpkraften – i Göteborgsregionen ökat.

Förutspår kommande avmattning
– Konjunkturen i världen har saktat ner fast det märks inte fullt ut här än så länge. Exporten går spikrakt uppåt, företagens lönesumma ökar vilket betyder att sysselsättningen har ökat och den växer betydligt bättre än riket i övrigt. Den har inte varit så här stark sedan 2012, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

BRG förutspår dock att även Göteborg kommer att se en avmattning av konjunkturen framöver. Men inte nödvändigtvis en lågkonjunktur.

– Alla prognoser pekar på att tillväxten kommer dämpas framöver. Frågan är dock om det kommer dämpas så mycket att det innebär lågkonjunktur. Jag tror inte det, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.