Minskad arbetslöshet. Göteborgsregionen mår bättre än på länge. I flera branscher tror man på högkonjunktur redan i höst, och arbetslösheten är nu nere på samma nivå som i Stockholm.

Göteborgsföretagen ser ljust på framtiden. Det visar Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport.

– Om företagens egna förväntningar infrias står vi inför en högkonjunktur. I första hand är det bilindustrin, byggsektorn och konsultverksamheter som är optimistiska, säger Henrik Einarsson som är ansvarig för analys och omvärldsbevakning på BRG.

Arbetslösheten snart nere på Stockholms nivå
Samtidigt som tillverkningsindustrin, i landet som helhet, har problem verkar det alltså som om Göteborgsföretagen går en positiv höst till mötes.

Rapporten kan dessutom, första gången sedan mätningarna startade 2007, berätta om arbetslöshetssiffror som ligger i nivå med Stockholms.

I april var 6,3 procent öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i Göteborgsregionen, motsvarande siffra för Stockholm var 6,2 procent.

– Det är inte ovanligt att förväntningarna är större på våren än vad som sedan infrias på hösten. Men det som skiljer ut sig den här gången är att företagen faktiskt började bli optimistiska redan i november, säger Henrik Einarsson.