På väg mot normala nivåer. Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport visar en i dagsläget fortsatt svag konjunktur. Men enligt en undersökning där 500 företag i Göteborgsregionen tillfrågats spås en ljusning redan till hösten.

− Även om konjunkturen fortfarande är svagare än normalt tyder det mesta på att vi nu har passerat botten. Att det vänder uppåt och att vi är på väg mot en normalkonjunktur, säger Henrik Einarsson, chef för analys och strategi på Business Region Göteborg,

Bakom företagens positiva syn på det framtida konjunkturläget ligger bland annat en förbättrad orderingång, även om den europeiska ekonomin är fortsatt skakig.

5908.jpg
− Framför allt märks positiva förändringar inom livsmedels- och fordonsbranschen. Och särskilt fordonsbranschens utveckling har stor betydelse för regionen, säger Henrik Einarsson.

En annan positiv utveckling är att antalet sysselsatta i regionen har ökat med en procent under årets första kvartal.

Hög arbetslöshet för vissa grupper
Samtidigt har andelen arbetslösa ökat med 0,2 procentenheter. Ökningstakten har visserligen klingat av och Göteborg står sig förhållandevis väl jämfört med de andra storstadsregionerna, men enligt Henrik Einarsson är det här den största utmaningen ligger.

− För vissa grupper är arbetslösheten fortsatt mycket hög. Det handlar om utrikesfödda, om ungdomar, funktionshindrade och äldre arbetslösa. Särskilt människor med utrikes bakgrund ligger fortfarande på en oförändrat hög arbetslöshet, säger han.

Att både sysselsättning och arbetslöshet stiger samtidigt beror på ökat ett arbetskraftsutbud, som i sin tur är resultatet av en ovanligt hög inflyttning till regionen och att allt fler jobbar längre.

Rekordhöga bostadspriser
I Business Region Göteborgs konjunkturrapport för årets andra kvartal fastslås även att priserna på bostäder nu är rekordhöga. Även här är den höga inflyttningen en viktig faktor.

− Bostadsbyggandet har under lång tid varit lågt i hela Sverige, samtidigt som inflyttningen till storstäder som Göteborg fortsatt, säger Henrik Einarsson.

Den stora inflyttningen gör dessutom att Göteborgsregionens folkmängd i juni har passerat 950.000 invånare. Vid utgången av det första kvartalet bodde 949.812 människor i regionen.