20 miljarder investeras i forskning varje år. 25 procent av Sveriges investeringar i forskning och utveckling görs i Göteborgsregionen. I reda pengar handlar det om 20 miljarder kronor varje år, pengar som i förlängningen kommer många fler än bara de forskningsintensiva företagen själva till godo.

Uppgifterna kommer från en färsk rapport som forskare vid Lunds universitet har ställt samman, på uppdrag av Business Region Göteborg. Rapporten visar att företagen i Göteborgsregionen årligen investerar 20 miljarder kronor i forskning och utveckling, FoU, vilket dels motsvarar 25 procent av de totala FoU-investeringarna i Sverige, dels placerar Göteborgsregionen som en av de forskningstätaste regionerna i Europa.

Stor rörlighet i arbetskraften
Enligt rapporten finns det i de privata Göteborgsföretagen idag runt 40 000 personer med kvalificerad FoU-kompetens inom naturvetenskap och teknik, en ökning med 200 procent sedan 1990, vilket innebär att ökningen är snabbare här än i Sverige som helhet.

Främst är det regionens avancerade tillverknings- och läkemedelsindustri som står för investeringarna i FoU, till exempel Volvo, Ericsson och Astra Zeneca, men satsningarna ger stora spridningseffekter på hela den lokala ekonomin. Man räknar till exempel med att ett nytt högteknologiskt jobb ger tre nya jobb i den lokala tjänstesektorn.

Rapporten visar att det finns en stor rörlighet i arbetskraften, vilket innebär att kunskaper sprids mellan företag, branscher och från stora till mindre företag. Nästan 5.000 personer med FoU-kompetens byter jobb varje år, 25 procent av dem går till tjänsteföretag, främst inom konsultbranschen, och 200 personer går varje år från de tio största företagen till mindre företag. Investeringarna och rörligheten, slår rapporten fast, bidrar starkt till framväxten av nya, kunskapsintensiva tjänsteföretag.