Har gått om Stockholmsregionen. Företagen i Västra Götaland investerar för första gången mer i forskning och utveckling än företagen i Stockholmsregionen. Det visar en ny rapport från Business Region Göteborg.

Företagen i Västra Götaland investerar 41 miljarder kronor i forskning och utveckling mot 39 miljarder för Stockholmsregionen.

Det innebär att Västra Götaland står för drygt 33 procent av företagens forsknings- och utvecklings-utgifter i landet, och för 64 procent av den totala ökningen i landet.

”Det pågår en stor omställning av näringslivet”

– Att företagens FoU-utgifter numera är högst i landet bekräftar bilden av den styrka länets företag besitter för att ta fram världsledande innovationer som exporteras på en global marknad. Det innebär också att det pågår en stor omställning av näringslivet i regionen med ett betydligt högre kunskapsinnehåll än tidigare. Göteborgsregionen har därmed tagit över som Sveriges forskningsregion för företag, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.