Årets fjärde konjunkturrapport klar. Våren 2016 ser ut att bli ljus för Göteborgsregionens ekonomi. Flera branscher är redan inne i högkonjunktur och Göteborg har lägsta arbetslösheten av de tre storstäderna. Men bland utrikesfödda ungdomar är mer än 25 procent arbetslösa.

Se film från konjunkturseminariet här .

”Regionen på god väg mot högkonjunktur” är rubriken på årets fjärde och sista konjunkturrapport från BRG, Business Region Göteborg.

I rapporten konstateras att ”Göteborgsregionens företag upplever ett starkt konjunkturläge under hösten 2015 och de optimistiska förväntningarna från vårens mätning ser ut att ha infriats”.

Konjunkturindexet för hösten landar på 30, en tydlig uppgång från vårens index på 21. Högkonjunktur inträder vid 40 och där finns redan byggverksamhet (62), transportmedelsindustri (59) och sällanköpshandel (49), medan kemisk industri (39) är nästan där.

Fem år i rad
Även siffrorna för arbetslöshet och sysselsättning ser gynnsamma ut för Göteborgsregionen. Sysselsättningen under tredje kvartalet i år växte med 2,7 procent på årsbasis. Det innebär 22:a kvartalet i rad – mer än fem år – som Göteborgsregionen visar en positiv sysselsättningstillväxt.

Regionen har nu 522 000 sysselsatta personer, efter att ha korsat ”drömgränsen” 500 000 för ett år sedan. Ökningen i Göteborgsregionen var tre gånger högre än i Sverige som helhet (0,9 procent). De branscher i regionen som skapat flest jobb är tillverkning, hotell och restaurang, handel och offentlig förvaltning.

Arbetslösheten i Göteborgsregionen har nu minskat två år i följd vilket resulterat i att regionen har den lägsta arbetslösheten bland landets storstadsregioner, faktiskt för första gången sedan BRG började mäta arbetslösheten 1993.

I oktober i år var arbetslösheten 6,3 procent i Göteborgsregionen, att jämföra med 10,4 procent i Malmö och 6,4 procent i Stockholmsregionen. I hela Sverige var arbetslösheten 7,8 procent.

Men arbetslösheten är fortsatt hög för grupper som har en svagare ställning på arbetsmarknaden, särskilt utrikesfödda ungdomar 18-24 år. I oktober var arbetslösheten bland utrikesfödda ungdomar i Göteborgsregionen 25,7 procent. Riksgenomsnittet var 35,7 procent.

Generellt för ungdomar 18-24 år var arbetslösheten 9,1 procent i Göteborgsregionen, jämfört med 13,3 procent för hela Sverige. Bland regionens utrikesfödda 16-64 år var arbetslösheten 17,3 procent (Sverige 21,8 procent).

Många vårdjobb
Arbetsförmedlingens siffror för hösten visar att 6.378 nya platser har annonserats ut i Göteborgsregionen. På ett års sikt är det en ökning med 30 procent. Flest antal lediga jobb finns inom företagstjänster, vård och omsorg samt utbildning.