Ny konjunkturrapport från Business Region Göteborg. Industrin och stora delar av näringslivet verkar hittills stå emot covid-19-pandemin bättre än väntat. Den regionala ekonomin befinner sig dock fortfarande i en svår sits – men det finns ljus i tunneln. Det framgår av Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport.

På torsdagen presenterade Business Region Göteborg årets fjärde kvartalsrapport. Klicka på bilden för att läsa hela rapporten.

Konjunkturläget i Göteborgsregionens näringsliv fortsatte att förbättras under årets tredje kvartal och växlade från lågkonjunktur till ett normalsvagt läge. Det framgår av Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport.

Många varslade eller korttidspermitterade

Men den regionala ekonomin befinner sig fortfarande i en svår sits. BNP-tillväxten på viktiga marknader är negativ, jobbtillväxten fortsätter minska klart mer än i övriga storstadsregioner och arbetslösheten har ökat med 2,1 procentenheter till  7,9 procent, vilket ändå fortfarande är lägst bland storstadsregionerna.

Många personer har dessutom varslats om uppsägning eller blivit kortidspermitterade inom flera branscher.

– Industrin och stora delar av näringslivet verkar hittills stå emot coronapandemin bättre än väntat, det är något vi ser i både regionala och nationella barometrar. Men vi ser också att lokalt drabbas besöksnäring, event, handel och vidhängande verksamheter mycket hårt just nu, äger Henrik Einarsson, etablerings- och analyschef på Business Region Göteborg.

– Många företag såg en tydlig ljusning tidigare i höstas som nu grusats,  fortsätter han.

En svår tid väntar

Med regeringens nya riktlinjer väntar en svår tid för Göteborgsregionens företagare och det är fortsatt osäkert när efterfrågan kan återgå mer mot ett normalläge. Överhuvudtaget är det oklart hur hårt covid-19-pandemin och den pågående ökande smittspridningen slår mot regionens näringsliv.

– Det är svårt att säga vilken magnitud den negativa globala utvecklingen har på regionens näringsliv. Klart är att den minskade globala marknaden har slagit hårt på efterfrågan, vilket medfört stora minskningar i omsättning och behov av sysselsatta, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

2021 ser ut att innebära en uppgång på Göteborgsregionens viktigaste exportmarknader med en tillväxt på 4,5 procent. Samtidigt ger de kommande vaccinationsinsatserna mot corona hopp om en vändning uppåt som håller i sig.

– Vi ser en del ljus i tunneln där vaccin är ett – men allt beror på hur fort vi får ner smittan, hur snabbt en massvaccinering av befolkningar världen över kan påbörjas och hur snabba vi då är ur startblocken, säger Peter Warda.